חוג ליווי התפתחותי בגן - תגובת הורים לדיווח על השיעור